ગુજરાતી ફિલ્મ “ચોર બની થનગાટ કરે” નું ગીત ‘ભૂલી જવું છે’ રિલીઝ થયું

ગુજરાતી ફિલ્મ ‘ચોર બની થનગાટ કરે’ નું સચીન જીગરે કમ્પોઝ કરેલું અને સચીન સંઘવીએ જ ગાયેલું તેમજ નિરેન ભટ્ટે લખેલું આ ગીત ‘ભુલી જવું છે’ ગઇકાલે રિલીઝ થયું 

First song “Bhuli Javun Che” from the Gujarati movie “Chor Bani Thangaat Kare” composed by Sachin Jigar, sung by Sachin Sanghvi, written by Niren Bhatt released yesterday. Music is available on Zee Music Gujarati

Advertisements

2 thoughts on “ગુજરાતી ફિલ્મ “ચોર બની થનગાટ કરે” નું ગીત ‘ભૂલી જવું છે’ રિલીઝ થયું

  1. Mari pase આ ફિલ્મ નુ એક ગીત ‘ભુલી જવુ છે’ એનુ નવું વરજન છે. નવા શબ્દો મા……..મેં લખ્યુ છે….. જો તમે……..કહો…….તો……..!!!???

    Like

  2. મારી પાસે આ ‘ભુલી જવુ છે’ ગીતને લાંબુ કરવા માટે મેં 2થી -3 કડી બનાવી છે જો આપ……………તો……….!!!!???

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s