ગુજરાતી ફિલ્મ ‘રોલ નંબર ૫૬’ નું ટ્રેલર

ગુજરાતી ફિલ્મ રોલ નંબર ૫૬ નું ટ્રેલર લોન્ચ થયું છે. આ ફિલ્મનું દિગ્દર્શન ભાવીન ત્રિવેદીએ કર્યું છે અને ઘણા બધા લોકોએ આ ટ્રેલરને પસંદ કર્યું છે. તમે પણ જુઓ અને શેર કરો 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s