ગુજરાતી ફિલ્મ ‘ગાંધી ની ગોલમાલ’ નું ટ્રેલર લોન્ચ થયું 

ગુજરાતી ફિલ્મ ‘ગાંધીની ગોલમાલ’ નું ટ્રેલર આજે લોન્ચ થયું 

Trailer Of Gujarati movie “Gandhi Ni Golmaal” launched today

Produced by R J Shaikh Jaggu, Written and Directed by Cyrus H Patel, Ghanshyam H Patel,  Music By Ahmon & DJ Adee 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s