ગુજરાતી ફિલ્મ ‘ દિલ કેમેસ્ટ્રી’ નું ગીત ‘મહેંદી તે વાવી’ 

ગુજરાતી ફિલ્મ ‘ દિલ કેમેસ્ટ્રી’ નું ગીત ‘મહેંદી તે વાવી’ જે આમ તો જૂનું ગીત છે, પણ આ ફિલ્મ માટે રિ-ક્રિએટ કર્યું છે મૌલિક મહેતાએ 

Title song of Gujarati movie “Dil Chemistry” recreated by Maulik Mehta 

#GujaratiSong #GujaratiMovie #DilChemistry 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s