આવ તારૂં કરી નાખું નું ટાઇટલ સોંગ શાનના અવાજમાં

શાનના અવાજમાં ગુજરાતી ફિલ્મ ‘આવ તારૂં કરી નાખું’ નું ટાઇટલ સોંગ 

ગાયક : શાન 

સંગીત : કેદાર ભગત 

ગીતકાર : તપન ભટ્ટ 

Title song of Gujarati movie “Aav Taru Kari Nakhu” sung by wellknown singer Shaan, composed by Kedar Bhagat, Lyrics by Tapan Bhatt 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s