ગુજરાતી ફિલ્મ ‘આવ તારૂં કરી નાખું’ નું ટીઝર લોન્ચ થયું 

Teaser of Gujarati Film “Aav Taru Kari Nakhu” out now 

Cast : Amar Upadhyay, Monal Gajjar, Tiku Talsaniya, Manisha Kanojia, Aditya Kapadiya

ગુજરાતી ફિલ્મ ‘આવ તારૂં કરી નાખું’ નું ટીઝર લોન્ચ થયું 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s