ગુજરાતી ફિલ્મ ‘કેશ ઓન ડિલિવરી’ નું પોસ્ટર થયું લોન્ચ

મલ્હાર ઠાકર સ્ટારર ગુજરાતી ફિલ્મ ‘કેશ ઓન ડિલિવરી’ નું પોસ્ટર થયું લોન્ચ. આ ફિલ્મના દિગ્દર્શક છે નિરજ જોષી

Poster of Malhar Thakar’s next Gujarati movie “Cash On Delivery” Directed by Neeraj Joshi out 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s