કરસનદાસ પે એન્ડ યુઝ નું પહેલું ગીત આઇ જ્યો 

ગુજરાતી ફિલ્મ ‘કરસનદાસ પે એન્ડ યુઝ’ નું પહેલું આખું ગીત

આઇ જ્યો રિલીઝ થયું. 

ગાયક : નક્શ અઝીઝ 

સંગીત : કેદાર – ભાર્ગવ 

ગીતકાર : ભાર્ગવ પુરોહિત

કલાકારો : મયુર ચૌહાણ, દિક્ષા જોષી, હેમાંગ શાહ 

મ્યુઝીક લેબલ : ઝી મ્યુઝીક ગુજરાતી 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s