ગુજરાતી ફિલ્મ ‘પ્રેમજી – રાઇઝ ઓફ અ વોરિયર’ ૩૧ માર્ચે રિલીઝ થશે

ગુજરાતી ફિલ્મ પ્રેમજી – રાઇઝ ઓફ અ વોરિયર આ શુક્રવારે ૩૧ માર્ચે ફરીથી રિલીઝ થવા જઇ રહી છે. આ રહ્યું આ ફિલ્મનું ટ્રેલર 

Gujarati Film Premji – Rise of a Warrior is going to re-release on 31st March. Here is the trailer  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s