કરસનદાસ પે એન્ડ યુઝ નું ટીઝર લોન્ચ થયું

ગુજરાતી ફિલ્મ છેલ્લો દિવસ પછી કૃષ્ણદેવ યાજ્ઞિક અને વૈશલ શાહની આગામી ગુજરાતી ફિલ્મ કરસનદાસ પે એન્ડ યુઝ નું ટીઝર લોન્ચ થયું. આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં મયુર ચૌહાણ અને દીક્ષા જોષી છે. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s