ગુજરાતી ફિલ્મ ‘ભંવર’ નું પોસ્ટર લોન્ચ થયું

ગુજરાતી ફિલ્મ ‘ભંવર’ નું પોસ્ટર લોન્ચ થયું. 

નિર્માતા : બ્રોકન બોક્ષ ફિલ્મ્સ 

દિગ્દર્શક : અદિતિ ઠાકોર 

કલાકારો : નીલ ભટ્ટ, તારીકા ત્રિપાઠી, આદિત્ય લિખીયા, પ્રશાંત બારોટ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s