શું તમને ખબર છે આ કોણ છે ? 

શું તમને ખબર છે આ કોણ છે ?

આજે ગુજરાતી ફિલ્મ “વિટામીન શી” નું ટીઝર પોસ્ટર લોન્ચ થયું, જેમાં ચહેરો માલુમ પડતો નથી. તમને ખબર છે હોય તો કહો 

#GujaratiFilm #VitaminShe #Poster 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s