ગુજરાતી ફિલ્મ ‘ફોડી લઇશું યાર’ નું નવું ટ્રેલર 

ગુજરાતી ફિલ્મ ફોડી લઇશું યાર નું નવું ટ્રેલર રિલીઝ થયું છે. આ ફિલ્મ હવે ૨૪ ફેબ્રુઆરીએ રિલીઝ થાય તેવી શક્યતા છે. 


https://www.youtube.com/shared?ci=fpnwZC264-4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s