સલીમ-સુલેમાનનો અમદાવાદમાં ધમાકેદાર શો યોજાયો

​સલીમ-સુલેમાનનો ગઇકાલે અમદાવાદમાં દમાકેદાર શો થયો તેની તસ્વીરો અહીં પ્રસ્તુત છે. આ શો માં જાણીતી ગુજરાતી ગાયિકા ભૂમિ ત્રિવેદીએ પણ જમાવટ કરી હતી.

Few pics of Salim-Sulaiman’s powerful show held at Ahmedabad yesterday. Singer Bhoomi Trivedi was also sang few songs. 

#SalimSulaimanLive #Ahmedabad 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s