ગુજરાતી ફિલ્મો માટે ઓડિશન

શું આપની અંદર એક્ટીંગનો કીડો સળવળે છે ? 

શું તમને એક્ટીંગ કરવી ગમે છે ? 

તો મોકલી દો આપની પ્રોફાઇલ આપના ફોટાઓ સાથે. 

એસ.કે.આર. ઇન્ટરનેશનલને જરૂર છે તેમની ફિલ્મો માટે નીચે મુજબના કલાકારોની જરૂર છે. 

મેલ/ફિમેલ – લીડ રોલ માટે – ૧૫ થી ૫૦ વર્ષ સુધીના

મેલ/ફિમેલ – કેરેક્ટર રોલ માટે – ૧૫ થી ૫૦ વર્ષ સુધીના 

પ્રોફાઇલ ફક્ત ઇમેઇલ કે વોટ્સએપ દ્વારા જ મોકલવી. ફોન કરવા નહિં. ઓડીશન ૧૯ ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદમાં છે. 

Advertisements

One thought on “ગુજરાતી ફિલ્મો માટે ઓડિશન

  1. નમસ્તે ગુજરાત હુ કંઇક અલગ રીતે કામ કરવા તૈયાર છુ એકટિગ લેખક ડાયલોગ કહાની ગીત નવા વિચારો

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s