ગુજરાતી ફિલ્મ ‘ધંત્યા ઓપન’ ની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઇ

આજે અમદાવાદમાં મલ્ટીસ્ટારર ગુજરાતી ફિલ્મ ‘ધંત્યા ઓપન’ની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઇ તેની થોડી તસ્વીરો. ધંત્યા ઓપન ૧૦ ફેબ્રુઆરીએ રિલીઝ થશે. 


#GujaratiFilm #DhantyaOpen #GujaratiMovie #Gujarati #Movies 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s