અદિતી દેસાઇના નવા નાટક ‘ધાડ’નું પોસ્ટર

​આ પોસ્ટર છે અદિતી દેસાઇ દિગ્દર્શીત આનંદ ગૌરાંગ અને દેવકીને મુખ્ય ભૂમિકામાં ચમકાવતું નવું નાટક ‘ધાડ’ જેનો પ્રીમીયર છે ૧૮ ડીસેમ્બરે GLF (ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ) માં 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s