ગુજરાતી ફિલ્મ ‘મિશન મમ્મી’ ૯ ડીસેમ્બરે રિલીઝ થશે

​ગુજરાતી ફિલ્મ ‘મિશન મમ્મી’ ૯ ડીસેમ્બરે રિલીઝ થશે. આશીષ કક્કડ આ ફિલ્મના દિગ્દર્શક છે. 

Gujarati Film “Mission Mummy” will release on 9th Dec. 

#GujaratiFilm #GujaratiMovie #MissionMummy #GujaratiCinema 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s